ხელმოწერა

 • 07.08.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * As we were blocked on https://easylist.to/easylist/easylist.txt some parts may not be visible on our site.
  Currently fixing this!

   

 • 24.07.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Detail page will now redirect to Redirect
  * Restructured the database
  * Promoted section in the sidebar will only be shown on the "index" page

 • 24.07.2020
  LinkBaseORG commited

  * Moved "promoted"-section into the sidebar
  * Fixed sidebar non-clickable links

  ** Detail Page is under construction, cause of unexpected fatal errors

 • 24.07.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Included Game-Hacking to the search function
  * Updated to latest maria database server
  * Fixed dataTables
  * Disabled "empty" searches

 • 21.07.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Updated "locked-page"

 • 21.07.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Using newest font-awesome now
  * Updated detail :
  ** now we dont show missing informations anymore
  *** TOR URL : N/A
  *** Blockchain URL : N/A
  * Optimized our database and removed unnecessary columns

 • 20.07.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Fixed sweetalerts

 • 20.07.2020
  LinkBaseORG published version 4.4.8

  * Fix search @keyup.enter event
  * Added customization for pageHeader
  * Updated bootstrap and font-awesome
  * Updated PHP
   

 • 16.07.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * removed dublicated code and reorganized the imports
  * fixed unloaded javascript in several files
  * preparing for next version release

 • 14.07.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added new section "Game-Hacking boards"
   

   

 • 24.06.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Fixed VPN section
  * Updated PHP 7.4.x
   

 • 23.06.2020
  LinkBaseORG published version 4.4.7

  Added language information for every site in all categories in:

  • Shops
  • Useful
  • VPN
  • Hosting
  • Warez

 • 12.05.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * revalidated marked as dead (archived) links

 • 24.04.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added new discord server 

   

 • 23.04.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Changed database structure
  * Created additional database tables to not manually edit html code
  * Removed ads from "nofraud" site, except nonfraud ads

  * Advertisting plan update:
  ** The "Promoted" Section on the /index is not anymore included anymore automatically within the banner-plan, as it was voluntary/given for free by us

 • 20.04.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Updated to latest PHP 7.4.5 version
  * Removed seen reported links from the sidebar counter queue
  * Removed seen added links from the sidebar counter queue -> archived internally and validated later

 • 18.04.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Updated our API
  ** blockchain-url, telegram, discord, information, screenshot added

  Go to example API

 • 26.03.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Manual check on Tor/I2P/Blockchain urls done, as the auto_check function cannot resolve those

 • 26.03.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  Done:
  * Fixed not showing offline sites on /torI2P
  * Changed auto_check to check only online webpages, which has not been updated recently.

  Todo:
  * on newly added items there is an error500 on first page request on the detail page
  * add more ajax/vue components

   

 • 25.03.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Auto check feature now fully implemented.
  * We can now interact within a short time and update those links.

 • 23.03.2020
  LinkBaseORG published version 4.4.6

  * Updated "Add new link" website
  * Updated PHP
  * First auto-link check started and removed dead links
  * Added blacklist feature

 • 25.02.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Inactive sites are now not shown anymore via the frontend, nor the search
  * Updated sorting on search page

 • 24.02.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Banner section updated:
  ** Wrong html link alt attribute shown
  ** Removed margin-top
  * Removed the "Scam/Fake" section from the main navigation, and moved it into Information->Misc->Scam/Fake to prevent overloading the frontend

   

 • 23.02.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Vue.js search function fixed
  * Updated PHP version
   

 • 25.01.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Fixed: VPN section contains an error, where you got redirected to warez-sites.
  * Updated to latest PHP 7.4.2 version

 • 17.01.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Several bug fixes
  * If a screenshot cannot be generated, a placeholder image is now beeing set instead.

  Todo:

  * Preparing an automated process to validate requested websites due our system every x days/weeks
  ** With the automatic check, we want to find a solution to "report" sites (clearweb) internally as "offline".
  ** Which means that the report function will be disabled for all clearweb sites, but stays still available for tor/i2p/blockchain urls
  * Preparing database structure and logic for next version update
  * Validating several options how to efficiently check the online status of a website, for example with a ddos protection, ....
  * Added more error/debugging features
  * We will merging several tables for the next big release, which will result in an easier maintenance for us to implement new feature

 • 15.01.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Fixed a bug, which caused an 500 Error on newly added sites in detail view

 • 08.01.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added function to limit access to the screenshot/domain API

 • 06.01.2020
  LinkBaseORG published version 4.4.5

  * Updated page /scam to show all categories, instead only boards
  * Changed /redirect for sites marked as scam
  * Updated server
  * Updated HTTP Zone's (Caching)
  * Updated Layer 7 protection

 • 06.01.2020
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Fixed "added" database table to allow special chars like russian language

 • 18.12.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Updated getDomainCreatedOnDate() function, to fix constantly queries to get domain creation date (if domain's tld is not supported yet)

 • 18.12.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Updated PHP 7.4.x

 • 11.12.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Removed "site_info" field from detail page, any additional information will be added to the information field
  * Updated view of redirection site

 • 11.12.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Removed social area, if no social accounts added to site
  * Added new Useful category: Image Hoster
  * Updated translations

 • 10.12.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Updated latest edited item for each site-category in the navbar (next to language select), instead only show boards

 • 10.12.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added [Tor], [I2P], [Blockchain] tags on missing sites (Useful, Warez, Blogs)
  * Changed "Blockchain to BC" on frontend view

 • 03.12.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  Fixed redirection loop, where tor url tries to resolve the clear-web url

 • 01.12.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Fixed critical error in /redirect function. Now everything should work as expected

 • 01.12.2019
  LinkBaseORG published version 4.4.4

  Removed redirect iframe site
  * We were actually planning a detection script, which would recognize if a site is iframe-able or not. Unfortunately, we did not get as much feedback as we had hoped.
  Thanks @CelsoBento1 for giving us this note.
   

  I have been thinking and at least you should remove the frames because all major forum scripts are now blocking any iframe.

  — Celso Bento (@CelsoBento1) November 27, 2019

  We were thinking about displaying the new detail page as the "standard" page instead of the "redirect-page". But we leave it like you know it.
  If you want to go to the detail page, just click the "status" icon in front of every item.

  https://i.imgur.com/gXUIDM3.png

  So. What can we expect from the detail page?
  Mainly its a complete information page of all stored data about this site in our database.

  • Social accounts (Twitter (with follower counter), Facebook, Telegram, Discord)
  • Site description
  • Site informations (but we think we will merge these two fields, as this doesn't make much sense, in our opinion)
  • Preview (automatic screenshot, if available or an manual image)
   - You are able to see last modified date of the image in M Y date format
   - Screenshots are not generated for offline sites / we plan to update those 1-2 times a year
   - Manual screenshots could be uploaded to your preferred file hoster in the size: 1.800px × 800px, just use the "report" page and add the image as option "Missing informations (please particularize)"
   [https://www.site-shot.com/]
  • Domain created_on field, the date when the domain got registered.
  • Tor, I2P and Blockchain url

  https://i.imgur.com/C7rI85l.png

  Security updates:
  * Added missing X-XSS-Protection
  * Updated cookies [SameSite=Lax]
  * Added Subresource Integrity
  * Server updated / updated latest php packages

  [https://observatory.mozilla.org/analyze/link-base.org]
  [https://www.immuniweb.com/websec/?id=WTlmKfsr]

  new RSS feeds:

  • Scam Boards [added]
  • Blogs [added]
  • Useful [added]
  • Warez [added]

  you can find all RSS feeds in the navigation-bar under information

  We hope you like this small update. If you have any suggestions just leave us a message.

  LinkBaseORG © 2009

 • 30.11.2019
  LinkBaseORG commited

  * Added touch-enabled javascript lightbox library
  * Changed detail page to show more information
  * Added better error-handling
   

 • 28.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Updated /hosting site to show current site-status
  * Removed unnecessary variables
  * Removed direct links and replaced them with /redirect page
  * Fixed an issue with mulitple generated cookies

 • 28.11.2019
  LinkBaseORG published version 4.4.3 bugfix release

  * Bugfix: Due to expired API Key in the function getDomainCreatedOnDate() the redirect site was broken, we reprogrammed this function now, so everything should work as expected.

 • 27.11.2019
  LinkBaseORG published version 4.4.2

  * Updated "latest updated links" in the navbar to show only latest 24hours changed boards
  * Updated RSS feeds
  * Updated /hosting site, to show online status + detail page for upcoming release

  ** Next version release: 01.12.2019

 • 27.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Updated "old links" where the Tor url was set as clearweb url. Thats why the [Tor] markup was missing on some boards

 • 27.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added a new page /scamBoards , as the name says, just for Boards currently.
  ** Mark a scam/fake site through our report function, to add the site for manual verification process (We need true proofs! You may link to threads on verified boards for example.)
  ** These sites will only shown on this page, but they remain accessible.

  https://i.imgur.com/xqPCQAj.png

 • 27.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Removed time limit for /message
  * Implemented new CKEditor textarea's
  * Detail page:
  ** added
  *** Site description/information
  *** Domain created_on date
  *** Social (Telegram, Discord, Twitter, Facebook)
  *** (Site statistics)

 • 26.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Changed layout of /add page to display more "content" at once
  * Updated CKEditor to latest 4.x release
  * SEO: Added sitemap.xml

 • 26.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added function to get the domains registered date "created_on" for upcoming detail page

 • 26.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Bugfix in Vue app fixed, empty search results in a 404 error
  * Preparing release of the detail page (currently filling database with required data)

 • 26.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added discord as new parameter
  * Updated languages
  * Updated /redirect to be also compatible with Boards, the url-view like https://link-base.org/3-LinkBaseORG.html will still remain, as default, for the main category

 • 25.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Search is now available via /search/<yourSearchItem>
  * Added "Telegram" as new parameter on all links

  * TODO List:
  ** Autocomplete Live Search

  * Currently in work
  ** Adding a detail page with all related informations, like:

  • tor url
  • i2p url
  • blockchain url
  • category
  • contact @facebook
  • contact @twitter
  • contact @telegram
  • if you need more, please make a suggestion via /suggestions
    

 • 23.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Updated /hosting dataTable from fixed view to a scrollable
  * Added new language "thai"

 • 22.11.2019
  LinkBaseORG published version 4.4.1

  * Fixed "infinite scroll" on "index" site
  * Updated RewriteRules for /report & /redirect
  * Fixed /redirect site with correct report button texts (if offline == report as online, else report as deadlink)
  * Optimized images
  * Optimized caching
  * Added secure cookie with HttpOnly and Secure flag
  * Fixed sidebar height, which was not always full height

 • 21.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Updated Open Graph Protocol (missing og:url, missing og:type, too small image on og:image)

 • 21.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added new category IPTV [Paid] in section warez
  * Removed Google Maps on /contact page due to user privacy

 • 21.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * "Last updated" in the page_header will now track all changes on site, instead only forums
  * Updated PHP packages on server
  * Enabled Caching on server and reverse proxy to improve page load time
  * Added missing X-Frame-Options
  * Fixed some minor bugs
  * Added antispam detection
  * Removed "disabled right click"
  * Fixed /noFraud site, due to a missing column in the database query
  * Optimized our code via the code-inspection by PhpStorm

 • 19.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added select options to the reported site

 • 19.11.2019
  LinkBaseORG published version 4.4.0

  * Due to the update to PHP 7.4 we needed to fix our ORM
  → PHP Deprecated:  implode(): Passing glue string after array is deprecated
  → PHP Deprecated:  join(): Passing glue string after array is deprecated
  * Updated set language function to be compatible with the Accept-Language (browsers default language) function and the custom language function via $_GET['lang']
  * Updated the server

 • 15.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added missing language translation strings
  * Browsers preferred language will get default language, else english ( Currently supported: 'ar', 'de', 'en', 'fr', 'id', 'jp', 'ge', 'pt', 'tr', 'zh', 'ru' )
  * Change maintenance view
  * Change file/folder-structure
  * Code cleanup (removing unnecessary javascript imports) + indentation
  * Updated PHP to release 7.4
  * Fix broken /add url page due to missing $SESSION variable while database field cannot be null
  * Changing plain URL of "marked as offline" to "iframe" option to re-report offline links as online
  * Navigation active state fixed
  * TLS 1.3 support enabled
  * Updated mechansism how to handle reported links

 • 09.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Shop site blank page due to "PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined function" fixed
  * Added new advertisement plan (one-time)
  * Fixed pricing site view on small displays

 • 08.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Fixed broken /report function
  * Add Tor/I2P/Blockchain support for site /shop

 • 01.11.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Upgraded to newest PHP version

 • 29.10.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Add Blockchain domain support (https://blockchain-dns.info/)

 • 22.10.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added new icons (navbar->submenu's)
  * Created 2nd database only for user-management, sealed off from main database
  * Removed old admin-interface

  * Some side information: Since Sep 26, 2019 we have made 72 commits

   

 • 21.10.2019
  LinkBaseORG published version 4.3.9

 • 21.10.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Modified internal Admin-Dashboard
  * Fixed meta title name
  * Fixed cookieconsent
  * Added more badges (internal)
   

 • 16.10.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added € to BTC converter on the pricing site
  * Added BTC chart based on cryptocompare

 • 15.10.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added rate limiting function to API

 • 11.10.2019
  LinkBaseORG published version 4.3.8

  * API Updated + added API documentation -> https://link-base.org/api
  * API available under https://link-base.org/api/v1/Category/ID

 • 10.10.2019
  LinkBaseORG published version 4.3.7

  * Update "update" icon in the navbar, to show dynamically "last edited items" instead of fixed amount
  * Replaced search form with vue.js
  * PHP Version upgrade
  * Added Vue.js

 • 06.10.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Showing last edited links (last 7 days) in navbar where status = online

 • 06.10.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Under /contact u will find all verified accounts from us, so you are safe from any scam users

 • 06.10.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Fixed issues where the "<tbody><tr>" were on wrong positions and produced lots of empty entries

 • 06.10.2019
  LinkBaseORG published version 4.3.5

  * Added anti-spam function for "Suggestions, Report and Add" (with no need of captcha)
  * Extended internal debug-system
  * Removed unsecure resources
  * Optimized code
  * Fixed unhandled exceptions

 • 01.10.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added automatic expiration function
  * Fixed maintenance error page and function
   

 • 29.09.2019
  LinkBaseORG published version 4.3.4

  * Fixed broken RSS feed's

 • 29.09.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Changed table style (margin-bottom) from categories
  * Replaced deprecated html tag's
  * Added missing rel="noopener" and rel="noopener noreferrer" tag for external sources
  * Adding new caching rules for .css / .js files

 • 29.09.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Upgraded PHP version
  * Added error handling for "no database connection" instead a blank page

 • 28.09.2019
  LinkBaseORG published version 4.3.3

 • 28.09.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added RewriteRule's for the whole project
  * Enhanced suggestion contact form
  * Enhanced internal Debug-Mode
  * Optimized code: 

 • 27.09.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added contact form
  * Added function to stop spam on add / report and contact function
  * Adding routes
  * Updating ckeditor
  * * Hide empty categories and categories with links which are on invisible (long time offline)

 • 26.09.2016
  LinkBaseORG published version 4.3.2

 • 23.09.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added redirection site globally with report function
  * Deadlinks removed
  * Working on new automatic "shop-system"

 • 20.09.2019
  LinkBaseORG published version 4.3.1

  * Validation fixed at "Add link" page
  * Working on new internal system to better manage added and reported links  * Added redirection mode for site shops (currently in testing)
  * Fix "last db update" date

 • 16.09.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Updated FAQ

 • 14.08.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Changed database structure

 • 17.07.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added georgian language support
  * Added functions to get site title and statuscode (currently for reporting option only)
  * Added browserdetect language function

  changelog

 • 13.07.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Starting working @ backend system for easier database management
  * Status 10%

 • 11.07.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added icons to the navigation bar
  * Checked all links in database manually

 • 09.07.2019
  LinkBaseORG published version 4.3

  * Upgraded to PHP 7.x.x to improve security
  * Updated FAQ
  * Remove unnecessary javascript, css, .. to improve site loading time
  * Minifying javascript and css files
  * Fixed mixed content
  * Added SweetAlert2 support

 • 08.07.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Fixed an infinitive scroll bug on the main page
  * Fixed tor iframe support
  * Optimized database queries

 • 06.06.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * If you try to threat us .. then pls don't try hard and fail


  * added missing rel="noopener" tags

 • 27.04.2019
  LinkBaseORG published version 4.2 security release

  * Fixed XSS issue, found by SecurityFlaw on toolba.se within the language switching feature (cookie)
  * Improved server security
  * Changing static strings in php files to database options, to be more flexible

 • 26.04.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added Tor & I2P in the redirection page
  * Found a bug that some Tor sites are not shown, we will investigate this behaviour (fixed)

 • 11.01.2019
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added I2P support https://link-base.org/torI2P.php

 • 04.11.2018
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Fixed TOR only site

 • 07.10.2018
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added language-flags to warez section

 • 21.06.2018
  LinkBaseORG published version 4.1.5

  * Forced SSL - mainly due to next Google Chrome version 68, which marks non SSL sites as not secure
  * Reduced page load (css sprites and other optimizations)
  * Search completed
  * now each category (warez, blogs, etc) support social media accounts

 • 06.04.2018
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Fixed "Add link" submit form
  * Added turkish language
  * Added youtube modal(hosting)

 • 04.04.2018
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added side-wide search (currently via POST/GET)

 • 03.04.2018
  LinkBaseORG published version 4.1

  * Extended "Add link" submit informations
  * Multiple languages available (currently english 100%, german 60%, russian 60%)
  * Currently cookie based, default language is english.
  * If you like to help us translating our website, you may fork the english translated file

  @ Github and perform a pull request with the translated file in your native language

  Otherwise you may paste the content on a pastebin site and send the link to our twitter account per direct message

 • 01.04.2018
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Fixed javascript redirection after 20 seconds
  * some minor design fixes
  * added coinpayments dontation option

 • 29.03.2018
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added pretty select boxes
  * Removed google recaptcha (add/report)

 • 24.01.2018
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * API added (GET:$id) -> Return: Name, nonFraud status
  * //link-base.org/api/ID

 • 15.12.2017
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Tor only page added(under construction)

 • 01.12.2017
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Some small bugfixes
  * Added php load time measuring in the footer

 • 24.11.2017
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added new category "Shops"
  * If you open a link (board) you will get additional informations, if available (Twitter, Facebook and Tor domain):
  information

 • 23.11.2017
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Configured backup server / loadbalancer
  * If the main backend isn't available, you will get this information:
  loadbalancer

 • 22.11.2017
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Some minor improvements
  * Added $XVG [VergeCurrency] as payment option
  * Custom banner option for each category available

 • 24.10.2017
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Fixed SSL error "unknown domain"

 • 23.10.2017
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Added piwik (192.168.xx.xx ip addresses)
  * Piwik control (Privacy->PIWIK)
  * fixed visual on frontpage
  * reordering subnav

 • 30.09.2017
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * added warez section

 • 29.09.2017
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Fixed mobile redirect site

 • 28.09.2017
  LinkBaseORG published version 4.0

  * Completly selfcoded new version
  * Clear and easy to use design
  * full responsive
  * Search option @ boards and hosting category
  * updated FAQ
  * 2 RSS feeds (added/updated)
  * updated "Add link" section [custom information/category/language]
  * updated "Report link" to prevent multiple reports

 • 27.09.2017
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * 99% completed
  * Added "last update" @ page header
  * added sitemap.xml and robots.txt
  * added custom error pages

 • 25.09.2017
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * 95% completed
  * all images responsive
  * added new "add link" && "report link" form
  * added "statistics" and "activity" in subnav
  * added category select to the add form
  * fix add/report link captcha
  * add blog/vpn/useful as one row table
  * add hosting as searchable dataTable

 • 22.09.2017
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * 60% completed
  * responsive tables (masonry library(in testing status))
  * added misc section (faq, changelog)
  * updated database structure
  * fixed link redirects
  * recently updated links in menu

 • 17.09.2017
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * 30% completed

 • 14.09.2017
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * Wrongly deleted the directory, better using git next time :)
  * Relaunching work again.
  * 10% completed

 • 28.08.2017
  LinkBaseORG გამოაქვეყნა ახალი ვერსია განახლება.

  * 40% completed
  * Working on new version.

 • 28.08.2017
 • 23.04.2012
  LinkBaseORG published version 3.3

  * New light template added
  newDesign

 • 29.03.2012
  LinkBaseORG published version 3.1.1

  * New domain: link-base.org

 • 29.04.2011
  published version 3.1

  * New black template added
  newDesign

 • 29.01.2011
  published version 2.0

  * Changed to linklist script by phpForm.net

 • 01.01.2009
  published version 1.0

  * Project launched


გვერდი გენერირებული 0.0142 წამი